Material

Materialet av vilken en persisk matta är gjord av är en viktig faktor när man bestämmer mattans kvalitét.
Ylle eller ull anses vara det bästa materialet när det gäller orientaliska mattor. Den högsta kvalitétsullen anses komma från Nya Zealand.
Men även hos ull finns det kvalitétsull och billig ull. När du känner med handen fram och tillbaks över en matta som är gjord av ull,
så bör du inte se några luddiga fibrer framträda på mattans yta eller på din hand. Om du gör det, så var försiktig, ullen är av låg kvalitet och kommer inte hålla så länge som en välgjord persisk matta.

material

Silke är ett annat material som inte används i samma utsträckning när man gör orientaliska mattor pågrund av att det är så pass dyrt. Silke är mycket starkare än ull.